Wymiany, zwroty

Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.
 2. Reklamacje prosimy składać na adres do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu prosimy wskazać:
  • numer zamówienia;
  • możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności ujawnienia wady);
  • wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (np. wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy/ obniżenie ceny);
  • jeżeli reklamacja dotyczy zakupionego towaru, należy dołączyć reklamowany towar;
  • jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru telefonu i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.
 3. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego, rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.